Drugi sociolingvistički članci

Reakcije na Deklaraciju o zajedničkom jeziku, In: Njegoševi dani 7, Nikšić: Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet, 2019, str. 145-152.

Dileme južnih slavista Evropske unije, In:Południowosłowiańskie sąsiedztwo1 Południowosłowiańskie sąsiedztwo: slawistyka i komparatystyka dzisiaj, Bogusław Zieliński & Ewa Szperlik (ur.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012, str. 27-39.

Jezična politika: prosvjećivati ili zamagljivati?, In: Jezička/e politika/e u Bosni i Hercegovini i njemačkom govornom području: zbornik radova predstavljenih na istoimenoj konferenciji održanoj 22. marta 2011. godine u Sarajevu, Saša Gavrić (ur.), Sarajevo: Goethe-Institut Bosnien und Herzegowina, Ambasada Republike Austrije, Ambasada Švicarske konfederacije, 2011, str. 60-66.Varietäten im Slavischen1

Ideologija nacionalnog identiteta i nacionalne kulture, In: U čast Pera Jakobsena: zbornik radova, Dejan Ajdačić & Persida Lazarević Di Đakomo (ur.), Studia in honorem 1, Beograd: SlovoSlavia, 2010, str. 225-239.

Što je (ne)standardno za kroatiste?, In: Varietäten im Slavischen, Alexander Bierich (ur.), Heidelberger Publikationen zur Slavistik, Linguistische Reihe, Band 17, Frankfurt am Main: Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2009, str. 313-330.

Policentrični standardni jezik, In:Jezični varijeteti i nacionalni identiteti1 Jezični varijeteti i nacionalni identiteti, Lada Badurina & Ivo Pranjković & Josip Silić (ur.), Zagreb: Disput, 2009, str. 83-108.

Crnogorska standardna varijanta policentričnog standardnog jezika, InJezička situacija u Crnoj Gori – norma i standardizacija: radovi sa međunarodnog naučnog skupa, Podgorica 24.-25.5.2007, Branislav Ostojić (ur.), Naučni skupovi, knj. 87; Odjeljenje umjetnosti, knj. 29, Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2008, str. 35-47.

Forum, Studi Slavistici, 3 (2006), Firenze, str. 323-331.Sarajevske sveske1

I dalje jedan jezik, Sarajevske sveske, 10 (2005), Sarajevo, str. 83-89.